Iäkkäitä yli 70 vuotiaita koskevia Korona suosituksia purettiin, koska epidemia ei ole enää pahimmillaan. Moni yli 70-vuotias on myös kokenut, että yksinäisyys on ollut heille liikaa.

Yksinäisyys on tunne

Ikäihmisten yksinäisyyteen liittyy usein jokin elämäntapahtuma tai muutos kuten epidemia, muutto, puolison menetys, avioero, oma sairaus tai eläkkeelle jääminen. Myös ihmisen oma arkuus, persoonallisuuden piirteet ja yhteiskunnan asenteet ikäihmisiä kohtaan voivat lisätä yksinäisyyden tunnetta. Jokainen tuntee melko varmasti joskus olevansa yksinäinen.

Yksinäisyyden kokemus vaikeuttaa kotona selviämistä

Yksinäisyys on henkilökohtainen kokemus ja siksi sitä on vaikea määritellä. Se koetaan yleensä ahdistavana ja epämiellyttävänä, ei toivottuna olotilana. Itsensä voi tuntea yksinäiseksi, vaikka ympärillä olisi sukua ja ystäviä.

Pitkittynyt yksinäisyyden kokemus voi aiheuttaa mm:

  • Masennusta
  • Arvottomuuden kokemusta
  • Elämänilon ja -halun hiipumista
  • Unettomuutta
  • Muistiongelmia
  • Laitoshoidon tarvetta

Pienet teot auttavat poistamaan yksinäisyyden tunnetta

Yksinäisyyttä ei voi aina poistaa, mutta pienetkin teot voivat helpottaa yksinäisyyden kokemusta. Jos sinulla on lähiympäristössäsi ikäihmisiä, joiden elämänpiiri syystä tai toisesta on muuttunut, voin auttaa vähentämään yksinäisyyden tunnetta.

Yksinäiseksi itsensä kokevan voi joskus olla vaikeaa ylittää toisten seuraan lähtemisen kynnys.  Pienellä houkuttelulla ja harrastusten ääreen saattamisella madalletaan kynnystä toimintaan mukaan pääsemiseksi. Kaikille kuitenkaan ryhmätapaamiset tai kerhot eivät sovi. Silloin ihmistä voi tukea parhaiten antamalla hänelle aikaa.
Minulla on aikaa sinulle ja läheisellesi, voin käydä kylässä, kuunnella ja keskustella, innostaa mukaan toimintaan, lähteä yhdessä harrastusten pariin tai ulkoilemaan. Tarjoan apua myös kotitöihin, ruuanlaittoa ja vaikka kuljetusapua.

 

Seuraa sydämellä 💙

Raija Pennanen
Lähihoitaja, yrittäjä

☎️ 0400 990 935
📧 raija@hoitoapu.fi