Säilyykö arvokkuus vaikka muisti pettää?

Validaatio on menetelmä, jonka avulla hoitaja ja omainen voivat ymmärtää muistihäiriöisen vanhuksen sisäistä kokemusmaailmaa ja käyttäytymistä. Menetelmän avulla autetaan vanhusta arvostavalla suhtautumisella säilyttämään itsetuntonsa, jolloin hänen ahdistuksensa vähenee ja hyvä olo tulee sijaan.

Validaatiomenetelmä on vuorovaikutusmenetelmä

Validaatiomenetelmä auttaa muistamattomia vanhuksia vähentämään stressiä, säilyttämään arvokkuutensa ja elämänhalunsa. Menetelmän kehitti vuosina 1963-1980 Naomi Feil, amerikkalainen sosiaaliterapeutti. Naomi Feilillä on pitkä kokemus vanhusten hoidosta. Hän työskenteli vuodesta 1963 Clevelandissa vanhainkodissa sosiaalityöntekijänä. Työssään hän huomasi, että perinteisin menetelmin ei dementiapotilaiden hoidossa saatu tuloksia, joiden avulla olisi todella autettu muistinsa menettäneitä vanhoja ihmisiä. Menetelmää kehittäessään hän on käyttänyt monipuolisia vuorovaikutusmenetelmiä ja soveltanut niitä dementiavanhusten hoidossa.

Menneisyys voidaan ”varastoida”

Vanha muistinsa menettänyt ihminen lisää selviytymistään, kun hänellä on kyky eläytyä menneeseen. Kun silmien näkökyky menetetään, voidaan nähdä ”sielun silmin”. Kun korvat kuuroutuvat, voidaan kuulla menneisyyden ääniä.
Ihminen voi nähdä ja elää lapsuuden kokemuksia silloin, kun hän ei muista enää lähimenneisyyttä ja ystävät ovat kuolleet. Menneisyys voidaan ”varastoida”, elää uudelleen hyvät ajat ja hakea ratkaisuja sisäisiin ongelmiin elämän viimeisissä vaiheissa – ja löytää tyyneys.

Merkittäviä tuloksia

Syvällä sisimmässään dementoitunut vanhus tietää, että hän sulkee nykyisyyden tietoisuudestaan. Jos ympäristö kykenee ymmärtämään hänen käytöstään näkemällä yhteyden tarpeisiin ja tunteisiin, voidaan saada aikaan vanhuksen elämänlaadun kannalta merkittäviä tuloksia:

  • Vanhuksen ahdistuneisuus vähenee
  • Sosiaalisuus lisääntyy
  • Tunteiden ilmaisu helpottuu
  • Kielteinen käytös vähenee
  • Dementiaoireyhtymän eteneminen hidastuu

Mistä validaatiossa on kyse

Validaatiossa on kyse muistamattoman vanhuksen arvostavasta kuuntelemisesta ja kohtaamisesta. Menetelmän avulla hoitaja voi ymmärtää vanhuksen sisäistä kokemusmaailmaa ja käyttäytymistä. Arvostava tunteiden jakaminen helpottaa vanhuksen ahdistusta, lisää itsetuntoa ja estää häntä sulkeutumasta itseensä.

Kohtaa dementoituva hänen todellisuudessaan

Ympäristön on kohdattava dementoituva vanhus siellä ja siinä todellisuudessa, missä hän on. Dementoituvia vanhuksia hoitavien, niin ammatti-ihmisten kuin omaistenkin, toiminnan lähtökohtana tulee olla pyrkimys ymmärtää dementoituvan sisäistä elämysmaailmaa.

Sinun ja läheisesi tukena

Pyydä minut kertomaan lisää validaatiomenetelmästä ja tutustu muistisairaan palveluihini.

Raija Pennanen
Lähihoitaja, yrittäjä

Puh. 0400 990 935
raija@hoitoapu.fi

Lue lisää validaatiomenetelmästä